Blisko 1000 osób z terenu naszej gminy skorzystało z szerokiego wachlarza bezpłatnych porad i konsultacji prozdrowotnych, a duża ich część została objęta badaniami profilaktycznymi.

Jak co roku podsumowujemy działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej zrealizowane w roku poprzednim przez Samorząd Gminy Skoki. Zachęcamy naszych mieszkańców do korzystania z wszelkich oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnych badań profilaktycznych. W 2015 podjęliśmy szereg działań w tej dziedzinie.

Nasze Miasto 15 razy odwiedził mammobus. Bezpłatnie przebadano 362 Pań w wieku 50-69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie wykonywały badań mammograficznych. Z danych zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wynika, że w 2015 badaniem objęto na terenie: Miasta Skoki – 67,24 % i Gminy Skoki 56,47 % populacji.

Drugi już raz zorganizowaliśmy badania znamion na skórze pod kontem czerniaka, które odbyły się 17 maja. Badania skóry wykonywano wideodermatoskopem. Przebadano 30 osób. W tym samym dniu można było także skorzystać z bezpłatnych porad dietetyka, na co zdecydowało się 20 osób.

21 listopada umożliwiliśmy mieszkańcom badania densytometryczne w kierunku osteoporozy. Badanie skierowane było do osób od 35 roku życia. Z akcji skorzystało 59 osób.

Przystąpiliśmy również do realizacji programów profilaktycznych finansowanych ze środków budżetu województwa wielopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2013”, koordynowany przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia Mieszkańców Wielkopolski oraz zmniejszenia nierówności w dostępie do specjalistycznych badań. W ramach tych działań, przeprowadzono następujące programy:

– program profilaktyki raka gruczołu krokowego (badanie krwi w kierunku PSA). 31 lipca przebadano 43 panów, w tym 5 nieprawidłowych wyników.

– program profilaktyki raka jelita grubego (u kobiet i mężczyzn badanie na obecność krwi utajonej). W ramach tego programu przeprowadzono spotkanie edukacyjne oraz badanie na krew utajoną w kale dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Zbadano 76 osób, w tym 10 nieprawidłowych wyników.

– program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców (badania RTG i spirometria dla kobiet i mężczyzn). Badania przeprowadzono 18 listopada, wykonano 68 RTG płuc oraz 52 spirometrii.

W ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne na temat badań cytologicznych i profilaktyki nowotworowej dla uczennic gimnazjum, wychowanek MOW w Antoniewie oraz pracownic Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie mieszkańców Naszej Gminy bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Z naszych obserwacji wynika, że chętniej badają się panie, niż panowie, ale z roku na rok panów również przybywa. Pamiętajcie Państwo, że badając się profilaktycznie dajecie sobie szanse wyprzedzenia choroby.

Życzymy zdrowia.

Katarzyna Przybysz


 

W ramach programu „W zdrowym ciele zdrowy duch II” realizowanego przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka – ALIA z Antoniewa na zlecenie Gminy Skoki badaniami profilaktycznymi w kierunku oznaczenia profilu lipidowego objęto 50 mieszkańców naszej gminy w wielu 50+. 40 osób w ramach tego samego działania objęto konsultacjami dietetycznymi.

Karolina Stefaniak