Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1883