W związku z częstymi zapytaniami mieszkańców o możliwość przyłączenia światłowodu do domu informuję:

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki nie jest organem uprawnionym do prowadzenia ewidencji sieci teleinformatycznych. Wszystkie firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych mają obowiązek sprawozdawczy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Na podstawie danych przesyłanych przez operatorów telekomunikacyjnych tworzone są mapy dostępności. Wyszukiwarkę usług telekomunikacyjnych znajdziemy pod adresem https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ oraz mapę infrastruktury pod adresem https://pitmap.uke.gov.pl/. Dodatkowo w wyszukiwarce istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z UKE poprzez platformę usług elektronicznych. PUE to platforma, która w prosty sposób pozwala na przesyłanie dokumentów (wniosków, formularzy, skarg) drogą elektroniczną przy użyciu Profilu zaufanego. https://pue.uke.gov.pl/#/

Budowa nowych odcinków sieci dostępowej możliwa jest ze środków własnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego Internetu. Centrum Projektów Polska Cyfrowa decyduje wraz z przedsiębiorcami gdzie i ile kolejnych domów zostanie przyłączonych do sieci światłowodowej przy wykorzystaniu środków EFRR w ramach I Osi priorytetowej POPC (Działanie 1.1).

Mapę aktualnych inwestycji znajdziemy pod adresem https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/. Szczegółowe pytania dotyczące planów inwestycyjnych można zadawać na email popc1.1_pytania@cppc.gov.pl. Ulotka informacyjna programu POPC.

Koszty budowy 1 km światłowodu wacha się od 100 – 150 tys. zł.. Przyjmując, że do tego odcinka podłączy się 10 domów i będzie płacić abonament 100 zł miesięcznie to roczny przychód równa się 12000 zł nie ujmując kosztów utrzymania sieci, podatków, opłat, itp. to sam zwrot kosztów budowy trwa 10 lat. Pamiętajmy, że podłączanie kolejnych adresów do sieci to dla operatora decyzja biznesowa. Jeśli stwierdzi on, że jest to dla niego nieopłacalne, bo koszt podłączenia jest zbyt wysoki – ma prawo odmówić wykonania usługi. Dlatego też trudno oczekiwać żeby operator w pierwszej kolejności budował sieć do np. Dzwonowa Leśnego.

Pamiętajmy też o naszych kosztach. Usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej obciąża konto średnio 85 zł/mc, a w technologii bezprzewodowej LTE średnio 35 zł/mc. Internet światłowody jest szybki jak bolid Formuły 1, czy kupujemy taki pojazd aby wozić nim dzieci do szkoły lub robić zakupy? W mojej opinii prędkości usług radiowych są wystarczające dla codziennych potrzeb e-administracji, e-bankowości, e-zakupów, rozrywki, multimediów.

Informatyk Urzędu
Witold Bzdęga
Gmina Skoki