1. „Budowa wodociągu we wsi Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonowo – Miączynek”
W ramach programu SAPARD Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa wodociągu we wsi Sławica – Niedźwiedziny -Dzwonowo – Miączynek”.
Wartość inwestycji: 561.450,82 zł
Dofinansowanie: 279.993,37 zł
Realizacja projektu w 2002 r. przyczyniła się do budowy wodociągu długości 17.866 m i przyłączy wodociągowych 2.541 m / 71 szt.