1. „Budowa drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewice”
W ramach programu SAPARD Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewice”
Wartość inwestycji: 91.762,79 zł
Dofinansowanie: 39.330,81 zł.

Realizacja projektu w 2004 r. przyczyniła się do budowy drogi długości 691,5 m.