1. „Budowa wodociągu we wsi Sławica”

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) finansowanego przez Bank Światowy, Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa wodociągu we wsi Sławica”
Wartość inwestycji: 241.317,91 zł
Dofinansowanie: 68.510,15 zł. – 28,4% wartości projektu
Realizacja projektu w 2001 r. przyczyniła się do budowy sieci wodociągowej długości 4.340 m i przyłączy wodociągowych o długości 1967 m / 63 szt

  2. „Budowa drogi gminnej w Roszkowie” W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) finansowanego przez Bank Światowy, Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Roszkowie”
Wartość inwestycji: 216.293,53 zł
Dofinansowanie: 99.495,00 zł. – 46% wartości projektu

Realizacja projektu w 2001 r. przyczyniła się do budowy drogi gminnej o długości 1.287 m.