W okresie międzywojennym była to własność lasów państwowych. Była tu leśniczówka i 3 domy dla robotników. W 1993r. w osadzie mieszkało 17 osób.
Dzwonowo Leśne należy do sołectwa w Niedźwiedzinach.

Obok leśniczówki jest krzyż.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001

Przez miejscowość przebiega czerwony szlak pieszy o znaczeniu wojewódzkim, biegnący z Poznania do Płotek koło Piły.