jez._Maciejak_wraz_z_przylegymiBatymetria_jez._Maciejak_z_przylegymiZ jeziora Lisówka wypływa do niego jedyny, o minimalnym przepływie ciek Kanał Dzwonowski, który wypływa w kierunku północnym, w stronę jeziora Maciejak.

Zlewnia jeziora pokryta jest w 24% lasem, natomiast użytki zielone i grunty orne zajmują prawie 70% całej powierzchni.
zarosnieteCała powierzchnia jeziora zarośnięta jest roślinnością wodną zanurzoną i o liściach pływających. Wśród roślin zanurzonych dominuje pływacz zwyczajny oraz sporadycznie gatunki z rodzaju Chara (ramienice) i wywłóczniki.

zarosniete (1)Mała powierzchnia i objętość oraz mała głębokość i brak stagnacji letniej jednoznacznie wskazują, że zbiornik jest bardzo podatny na degradację.

zarosniete (2)Nad jez. Jeziorka Skockie Koło PZW urządziło przystań do połowu ryb.