liskowkaPowierzchnię zbiornika silnie zarasta roślinnością makrofitową. Brzegi od strony południowej otoczone są ścianą lasu, natomiast od strony połnocno-zachodniej przylega kompleks działek rekreacyjnych.

maciejak i okoliceZlewnia u 69% pokrywają grunty orne, lasy (11,1%) i użytki zielone (12,9%) całej powierzchni. Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej, mała powierzchnia i głębokość jeziora, a także brak letniej stagnacji wód wskazuje jednoznacznie, że zbiornik jest bardzo podatny na wpływy z zewnątrz, szczególnie przy tak dużej presji turystycznej.