14 C
Skoki
czwartek, 26.04.2018

Urząd

Dane adresowe:

Urząd Miast i Gminy w Skokach  ul. Ciastowicza 1162-085 Skoki tel. 61 8 925 800 fax. 61 8 925 803

Godziny urzędowania:

poniedziałek 9:00 – 17:00 wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Dyżur Burmistrza:

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje w środy w godzinach 12:00 – 15:30 Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę spotkania – można to zrobić za pośrednictwem sekretariatu pod nr tel. 61 892 58 00.

Dane do Faktur:

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

NIP: 766-19-68-104
REGON: 572140583

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz profilu zaufanego.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w formie identyfikatora URL: adres strony.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » Inne klasyfikacje » Klasyfikacja terytorialna » Wielkopolskie » powiat wągrowiecki » Skoki.

Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki: 900 – 1700, od wtorku do piątku 730 – 1530) do Sekretariatu (I piętro, pok. 13) następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe” będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Szablony wniosków i podań akceptowane przez UMIGS wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl w zakładce Urząd/Co i jak załatwić w Urzędzie.  

Numery z systemu TERYT

  • 3028053    GMINA SKOKI
  • 3028054    SKOKI – MIASTO
  • 3028055    SKOKI – OBSZAR WIEJSKI

Numery kont bankowych

Od 1 stycznia 2014 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gniezno o/ Skoki o numerze:

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bakowy  BS Gniezno o/ Skoki o numerze:

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022

Polub nas na Facebooku!

Jeśli lubisz naszą stronę i chcesz być na bieżąco, użyj poniższego przycisku aby być z nami!

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast
Website Security Test