Dnia 30 lipca 2009r. zakończyła się realizacja projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był dla kobiet bezrobotnych z terenu miasta i gminy Skoki korzystających z pomocy społecznej. Realizatorem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach. Celem szkolenia było przede wszystkim zdobycie umiejętności praktycznych w opiece nad osobą starszą i dziećmi oraz poprawienie aktywności zawodowej kobiet, podniesienie ich samooceny oraz nabycie takich umiejętności i cech, które pozwolą im odnaleźć na lokalnym rynku pracy i w społeczeństwie.
Na zakończenie szkolenia wszystkie Panie otrzymały zaświadczenia o jego ukończeniu.

Iwona Tyll