Skoczanie pamiętają. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z nazwiskami zamordowanych Skoczan w Katyniu

W czwartek, 17 września br. do apelu poległych zostali wywołani ci mieszkańcy Ziemi Skockiej , dla których tego dnia siedemdziesiąt lat temu zaczęła się narodowa i osobista tragedia zakończona w „nieludzkiej ziemi” Katynia, Piatichotek i Miednoje.

Do apelu wezwani przez Krzysztofa Jachnę stanęli:

ppor. Lech Józef Antoszewski
ppor. Aleksander Baranowski
ppor. Wacław Buczkowski
ppor. Czesław Dachtera
ppor. Tadeusz Dobrogowski
kpt.Tadeusz Jeszke
por. Czesław Antoni Weiss
kpt. Alojzy Boras
post. PP Leon Bogunia
kpr.żand. Ignacy Dobrochowski
post. PP Bronisław Smoliński
oraz wszyscy inni jeszcze nieodnalezieni.

Uroczystości z okazji siedemdziesiątej rocznicy napaści ZSRR na Polskę rozpoczęły się w kościele pw. św. Piotra i Pawła Mszą św. o godzinie 18.00. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: przedstawiciele rodzin Ofiar mordu katyńskiego, delegacja Stowarzyszenia Katyń z Poznania reprezentowana przez p. Mariana Żaka i p. Hannę Sudoł a także przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Wągrowiecki – Michał Piechocki, radny powiatowy – Grzegorz Owczarzak, Burmistrz MiG Skoki – Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady- Zbigniew Kujawa wraz z radnymi, sekretarz Urzędu MiG – Blanka Gaździak. W liturgii z okolicznościową homilią księdza dziekana Karola Kaczora uczestniczyli również przedstawiciele Policji oraz jak zawsze licznie przybyłe delegacje i poczty sztandarowe szkół, instytucji, związków i stowarzyszeń a także organizatorzy tej uroczystości – członkowie Skockiej Grupy Organizacyjnej „Katyń-Pamiętamy”.: Sławomiła i Franciszek Baranowscy, Krzysztof Jachna, Bożena i Michał Kołpowscy oraz Iwona i Krzysztof Migasiewiczowie.

Kulminacyjny punkt uroczystości miał miejsce przy oświetlonej przez skocką OSP i odrestaurowanej przez Franciszka Baranowskiego i Michała Kołpowskiego bramie cmentarza parafialnego, a było nim odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez Burmistrza i Radę Miejską tablicy pamiątkowej zawierającej urnę z ziemią z Katynia i Miednoje – dar Bożeny i Michała Kołpowskich. Dokonali tego najbliżsi krewni zamordowanych: – Gabriel Dobrochowski – syn kpr. Ignacego Dobrochowskiego, Joanna Ruta – siostra post. Leona Boguni oraz Franciszek Baranowski – bratanek por. Aleksandra Baranowskiego.

Po odśpiewaniu przez przybyłych hymnu narodowego, prowadzący uroczystość, Krzysztof Migasiewicz, przedstawił genezę sowieckiej agresji na naszą Ojczyznę, będącą początkiem niewyobrażalnej tragedii żołnierzy zawodowych i rezerwistów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz ich rodzin. Zebrani w skupieniu i ze wzruszeniem wysłuchali rysu historycznego, który przepleciony został autentyczną „Pieśnią jeńców polskich z obozu w Ostaszkowie” wykonaną przez chór „Kameralny” i Zespół Śpiewaczy „Harfa”. Powagę i wzruszenie potęgowała warta honorowa Polskiego Klubu Kawaleryjskiego oraz słowa gimnazjalistów recytujących wiersz Feliksa Konarskiego pt. „Katyń”. Wieniec w kształcie serca od rodzin, liczne wiązanki kwiatów, zapalone pochodnie i znicze symbolizowały wszystko to, czym przeniknięte były myśli i serca zebranych, a wyraziła to Bożena Kołpowska – krewna kpt. Alojzego Borasa, mówiąc:
„Polskie dzieje dwudziestego wieku są obficie zbroczone krwią obrońców, mieszkańców tej ziemi-naszej Ojczyzny-Polski. Mówi o tym tablica poświęcona – walczącym o niepodległość – powstańcom wielkopolskim a także mogiła zamordowanych przez Niemców we Wrześniu 1939 roku skoczan, Czyż niewymowna to klamra świadcząca o polskich losach? Z wszystkich tych miejsc niesie się głos: Pamiętajcie! Nie jest to jednak głos nawołujący do odwetu czy zemsty. Woła on, aby nigdy więcej zbrodnicze ustroje czy inne totalitaryzmy nie zawładnęły narodami, państwami, światem.”

Kolejnym punktem uroczystości, objętych patronatem prasowym „Głosu Wągrowieckiego” oraz „Wiadomości Skockich” było otwarcie okolicznościowej wystawy, którą z materiałów zgromadzonych przez M. Kołpowskiego oraz I. Migasiewicz przygotowała Małgorzata Zaganiaczyk oraz pracownice Biblioteki Publicznej w Skokach – Aleksandra Gajewska i Sylwia Popadowska. Była to też okazja do rozmów, wspomnień i wystąpień zaproszonych gości, którym- jak życzył im K. Migasiewicz – przyświecała myśl Jana Pawła II: ” Wolności nie można tylko posiadać i używać; trzeba ją stale zdobywać przez prawdę”.

W pamięci zebranych zostaną z pewnością słowa ks. Abpa Mariana Przykuckiego i ks. Bronisława Sobkowiaka, Marszałka Stefana Mikołajczaka, Starosty Michała Piechockiego, Hanny Sudoł czy Jerzego Patelskiego. Natomiast w pamięci i sercach organizatorów pozostanie wdzięczność dla wszystkich, którzy akceptowali i wspierali ich działania oraz pomagali w realizacji tego przedsięwzięcia i w nim uczestniczyli. Szczególne słowa podziękowania należą się pp. Tadeuszowi Kłosowi, Blance Gaździak, Elżbiecie Skrzypczak, Teresie Zink, Małgorzacie Zaganiaczyk, Grażynie Kowalewskiej, Andrzejowi Kaliskiemu, Janowi Cibailowi, Janowi Kamińskiemu, Czesławowi Hojdakowi, Ryszardowi Seidlerowi, Maciejowi Migasiewiczowi, Antoniemu Wiśniewskiemu, Mieczysławowi Jarzembowskiemu oraz Wojciechowi Molińskiemu.

Ten szczególny dzień zakończył się bardzo późnym wieczorem z przeświadczeniem, że -jak powiedział prowadzący: „…właśnie dziś i właśnie tutaj wszyscy obecni mieszkańcy Ziemi Skockiej i ich goście, obywatele schyłku pierwszej dekady XXI wieku zdali życiowy egzamin. Życiowy egzamin obywatelskiej powinności wobec Historii, Ojczyzny i wobec Prawdy.”

I. Migasiewicz i E. Lubawy

Specjalny dodatek do Wiadomości Skockich poświęcony zamordowanym w Katyniu. ZOBACZ >>>

ngg_shortcode_0_placeholder

Polub nas na Facebooku!

Jeśli lubisz naszą stronę i chcesz być na bieżąco, użyj poniższego przycisku aby być z nami!

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast
Website Security Test