76 rocznica zbrodni dokonanej z rozkazu Józefa Stalina w 1940 roku na ponad dwudziestu tysiącach Polaków ,w tym oficerów wojska i policji oraz rezerwistów powołanych z elity intelektualnej II Rzeczypospolitej, została uczczona w naszym mieście 13 kwietnia br. w przypadający wówczas Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Rodziny Ofiar, mieszkańcy naszego miasta i gminy, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, duchowieństwa a także delegacje i poczty sztandarowe szkół, instytucji świeckich i kościelnych oraz stowarzyszeń i organizacji zgromadzili się przed tablicą pamiątkową na cmentarzu parafialnym. Tutaj oddano hołd jedenastu zamordowanym żołnierzom Wojska Polskiego  i funkcjonariuszom Policji Państwowej. Są to: ppor. Lech Józef Antoszewski, ppor. Aleksander Baranowski, ppor. Wacław Buczkowski, ppor. Czesław Dachtera, ppor. Tadeusz Dobrogowski, kpt. Tadeusz Jeszke, por. Czesław Antoni Weiss, kpt. Alojzy Boras, post. Leon Bogunia, kpr. Ignacy Dobrochowski, post. Bronisław Smoliński. Ziemia skocka była dla nich miejscem urodzenia, zamieszkania, nauki  lub pracy.

Uroczysty apel poprowadził Krzysztof Migasiewicz reprezentujący Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej oraz Grupę „Katyń-Pamiętamy”, będące organizatorami tej uroczystości. Dziękując wszystkim przybyłym za obecność, złożone kwiaty i znicze, za wspólną pamięć i modlitwę w sposób szczególny zwrócił się do młodzieży obu skockich szkół, by tak jak dzisiaj, tak i w przyszłości dawali świadectwo prawdzie i pamięci o tamtych czasach i ich bohaterach.

Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: Anna Dorawa