Po trwającej prawie dwa lata próbie trzech harcerzy z 7 SDH „HYCE” zamknęło próbę przewodnikowską. Oznacza to, że po oficjalnym rozkazie komendanta hufca Wągrowiec będą mogli pod krzyżem nosić granatową podkładkę oznaczającą pierwszy instruktorski stopień przewodnika. Tym samym oficjalnie staną się kadrą ZHP.

Obradująca przy okazji Dnia Myśli Braterskiej i trochę wcześniej przed wigilią Hufcową Komisja Stopni Instruktorskich pozytywnie zweryfikowała zrealizowane zadania. Rozmowy z kandydatami potwierdziły tylko wysoki poziom wykonania próby. Zostało już tylko złożenie zobowiązania instruktorskiego.

Po wielu latach do elitarnego grona kadry harcerskiej dołączyli:

– Łukasz Kubiak
– Edward Surdyk
– Kacper Konieczny

Jako symbol przynależności do braci instruktorskiej środowiska wągrowieckiego otrzymali hufcowe chusty.

hm. Andrzej Surdyk HR