„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”

Odpowiadając na Apel Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w Poznaniu członkowie skockiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w miesiącu lutym włączyli się do Akcji na rzecz pomocy najbiedniejszym dzieciom Afryki i Afganistanu.

W ramach Akcji „Zaczarowany Ołówek”, której przyświecało hasło „Dzisiaj nie mam nic, ale jeśli podarujesz mi przybory szkolne będę mógł zmienić swoje życie”, „nasi emeryci” zebrali wśród siebie 266,00 zł, za które w zaprzyjaźnionej hurtowni zakupili przybory szkolne, które Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Florysiak dostarczyła na adres Fundacji. Zakupione ołówki, długopisy i zeszyty poprzez Fundację trafiły do najbiedniejszych dzieci w trawionej wojnami i głodem Afryce.

Natomiast w ramach Akcji pomocy dla dzieci Afganistanu, Skoczanie zebrali włóczkę, a bardziej zdolne manualnie Panie wykonały czapeczki, które przekazane przez Panią Przewodniczącą do Fundacji wraz z innymi darami, transportem zbiorczym trafią do Afganistanu.

Udział członków naszego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w tych szlachetnych Akcjach potwierdzają podziękowania i certyfikaty przekazane przez Fundację i przechowywane w Kronice Oddziału Związku, a dokumentują go między innymi uzupełniające niniejszą notatkę fotografie.

P.s. Jak nas informują nasze koleżanki i koledzy „emeryci”, do akcji Fundacji z jeszcze większym zaangażowaniem zamierzają włączyć się tegorocznej jesieni.