Prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030

2021

Diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych dla Miasta i Gminy Skoki

Listopad 2022

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030

Listopad 2022

I spotkanie warsztatowe

Grudzień 2022

II spotkanie warsztatowe

luty 2023

Konkurs plastyczny

16 styczeń - 28 luty 2023
lipiec 2023

Zaproszenie do konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2023-2030

Artykuły:

  1. Diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych dla Miasta i Gminy Skoki
  2. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030
  3. 1 spotkanie warsztatowe
  4. 2 spotkanie warsztatowe
  5. 3 spotkanie warsztatowe
  6. Konkurs plastyczny
  7. Zapraszamy do konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2023-2030
  8. Konsultacja Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2023-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.