Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach, jest jedynym skockim stowarzyszeniem, które od szeregu lat w swych planach ujmuje, a w praktyce organizuje uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Nie inaczej było i tego roku. Wcześniej, niż zwykle bo już o godz. 13-tej, w dniu 30 maja, a to dlatego by nie kolidować z organizowanymi przez Bibliotekę Publiczną o godz. 16.30 uroczystościami z okazji Międzynarodowego Dnia Matki zorganizowano Piknik Wędkarski nad stawami Teresy i Leszka Jankowskich.
Niepewna, deszczowca pogoda spowodowała mniejszą niż zwykle frekwencję, bo do startu stanęło jedynie 21 młodych entuzjastów wędkarstwa. Wszyscy przybyli w towarzystwie rodziców, opiekunów oraz młodszego i starszego rodzeństwa.

Jak na prawdziwych zawodach przystało było zajęcie stanowisk, a następnie wystrzały oznajmiające rozpoczęcie zawodów, a po wyznaczonym czasie ich zakończenie.
W międzyczasie było zanęcanie ryb i zakładanie na haczyki zanęty. No i połowy, a na zakończenie praca komisji sędziowskiej, która na podstawie indywidualnych wrażeń i dociekań ustaliła a następnie ogłosiła wyniki.

Tak więc zgromadzeni zawodnicy oraz towarzysząca im publiczność dowiedzieli się że zwycięzcą zawodów i zdobywcą największego pucharu wraz z masą innych nagród został Patryk Jankowski, który złowił 1,80 kg karpia. II miejsce, z wagą 1,56 kg ryb i nieco mniejszy puchar oraz nagrody rzeczowe zdobył Adrian Dudek. III miejsce za 0,77 kg złowionych ryb wraz z pucharem i nagrodami rzeczowymi zajął Adam Frąckowiak.
Łącznie złowiono 7,52 kg, które zgodnie z Regulaminem Sportowego Łowu Ryb PZW powróciły do stawów.

Ale liczne nagrody rzeczowe oraz słodycze czekały również na wszystkich młodych zawodników. Organizatorzy nie zapomnieli też o tych najmłodszych uczestnikach pikniku, a to oznacza, że każde dziecko obdarowane zostało upominkami, które przypominać im będą udział w tej imprezie.

Piknik wędkarski nie mógłby tez odbyć się bez tradycyjnego poczęstunku, to znaczy bez wędkarskiej grochówki z wkładką oraz kiełbasek z grilla a także bez pysznych placków z nieodłączną kawą i herbatą i napojów chłodzących.

Nasz piknik był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu Zarządu Koła oraz wielu wędkarzy i ich żon, a także wielu sponsorów: Gospodarstwu Ekologicznemu Filipowi Kuraśkiewiczowi z Łubowic, Franciszka i Aleksandra Bobrów, Jacka Maślanki, Andrzeja Pilaczyńskiego, wędkarzy Piotra Nóżki, Leszka Dudka, Wojciecha Kłosowskiego, Andzreja Ludzkowskiego, Alojzego Pacholskiego, Burmistrza Tadeusza Kłosa, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Migasiewicza i przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki, Zbigniewa Kujawy, fundatora pucharów oraz Teresy i Leszka Jankowskich, którzy udostępnili obiekt do zorganizowania imprezy.

W imieniu dzieci i ich rodziców oraz opiekunów, im wszystkim dziękujemy za atrakcje i umożliwienie miłego spędzenia czasu.
E. Lubawy