Gmina Skoki w 2023 przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, aby jeszcze bardziej aktywizować seniorów ze swojego terenu.  

Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) wydawana jest przez stowarzyszenie MANKO, które już od ponad 24 lat zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów oraz Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego (MIRS) Sp. z o.o., wydawców miesięcznika Ogólnopolski Głos Seniora.

W ramach podpisanej umowy oraz opłaty 9.500 zł netto wydaliśmy m.in. lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora z naszym herbem Dzięki temu seniorzy mogą wyrobić OKS na miejscu, oszczędzając przy tym czas oraz pieniądze związane z wysyłką formularza zgłoszeniowego do Krakowa.

Trwały i trwają także starania o zachęcenie jak największej liczby lokalnych przedsiębiorców do honorowania OKS na naszym terenie.

5 września podczas comiesięcznego (pierwszy wtorek miesiąca) spotkania seniorów z Skockiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów nastąpiła oficjalna inauguracja OKS w naszej gminie.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu MIRS Łukasz Salwarowski, który jest także Redaktorem Naczelnym Ogólnopolskiego Głosu Seniora. Pan Prezes wręczył na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom oraz kilka OKS naszym mieszkańcom.

Mieszkańców gminy Skoki, czyli gminy Przyjaznej Seniorom zapraszamy do odbioru Ogólnopolskiej Karty Seniora do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Karta na terenie Gmin Przyjaznym Seniorom jest bezpłatna.

Komu przysługuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem gminy Skoki.

Co należy zrobić, aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Najlepiej osobiście wypisać formularz w biurze podawczym.

Kiedy można odebrać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wydanie Karty następuje „od ręki”, w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu terminu odbioru.

Na jaki okres wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Karta wydawana jest bezterminowo.

Ważność Ogólnopolskiej Karty Seniora

Karta ważna jest z dowodem tożsamości.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia Ogólnopolskiej Karty Seniora?

Posiadacz Karty niezwłocznie informuje Urząd Miasta i Gminy w Skokach oraz wypełnia wniosek o wydanie duplikatu Karty, na podstawie którego wydawana jest nowa Karta.

Karta, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach podlega anulowaniu.

Wygaśnięcie uprawnień do Ogólnopolskiej Karty Seniora

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Uprawnienia wygasają z chwilą śmierci posiadacza karty lub zamieszkania poza terenem gminy Skoki.

Osoba do kontaktu:

Karolina Stefania, tel. 618925800

Lista wszystkich 3000 punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej https://oks.glosseniora.pl/pelna-lista-firm-oks/

Na moment inauguracji karty w naszej gminie mamy 6 honorujących ją firm i instytucji:

 • Sklep numizmatyczny ARKADIUS Arkadiusz Andraka,
  Skoki, Plac Powstańców Wielkopolskich
  – 10% zniżki tylko dla Mieszkańców Gminy Skoki.
 • GASTRO KEBAB Norbert Gracz,
  Skoki, ul. Wągrowiecka 3c
  – 10% zniżki na całe menu, 20% zniżki na wszystkie zapiekanki
 • Firma Gastronomiczna Wołkow Bartosz
  – Katering Wołkow – 10% danie dnia,
  – Restauracja Moraś – 5% na dania z karty
 • Biblioteka Publiczna w Skokach
  – 20% zniżki (koncerty i filmy) 5% dla osób spoza gminy Skoki
 • Sklep Wielobranżowy KRAM Beata Pytlińka
  Skoki, ul. Rynkowa 2
  – 5% zniżki
 • Sklep Wędkarski
  Skoki, ul. Kazimierza Wielkiego 19
  – 5 %

Zachęcamy kolejne firmy do włączenia się do akcji.

Gmina Przyjazna Seniorom to nie tylko OKS, ale bardzo szeroki wachlarz działań o których będziemy informować na bieżąco.