W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki odbyło się 10 marca Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków.

Zdjęcia ze spotkania Franciszek Szklennik: 

Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej skupia 53 członków zwyczajnych i czterech honorowych. W ubiegłym roku zebranie sprawozdawcze odbyło się również w marcu. Od tego czasu Towarzystwo zrealizowało kilkadziesiąt inicjatyw w kilku obszarach tematycznych.

Członkom i sympatykom TMMSiZS zaoferowano zarówno spotkania kulturalne, imprezy krajoznawcze połączone z rekreacja, wycieczki tematyczne, działania upamiętniające ważne rocznice, akcje charytatywne. Towarzystwo zbiera materiały i dokumenty historyczne, dba o popularyzację wiedzy o ludziach i zdarzeniach w prasie lokalnej oraz publikatorach regionalnych i turystycznych.

Staraniem TMMSiZM przywrócono do pamięci zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie gminy Skoki. Corocznie Towarzystwo wystawia swoją drużynę w zawodach wędkarskich o puchar burmistrza Skoków oraz w turnieju strzeleckim.

To, co udało się zrealizować jest imponujące i zarząd Towarzystwa ma pełne prawo czuć satysfakcję z efektów. Dla realizacji niektórych przedsięwzięć TMMSiZS pozyskuje środki zewnętrze oraz sponsorów.

Walne zebranie kończyło kilkuletnią kadencję władz statutowych. Przyszedł zatem czas na wybory zarządu komisji rewizyjnej i sądu honorowego.

W głosowaniu tajnym wyłoniono zarząd w składzie: Iwona Migasiewicz – prezeska zarządu, Dorota Mrozińska -wiceprezeska. Członkami zarządu zostali: Bożena Kołpowska, Maria Malinowska Danuta Kęsik Adam Mroziński oraz Arkadiusz Andraka. Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Jadwiga Ranke, Maria Nawrot i Wojciech Krupecki. Sąd Honorowy pracować będzie w składzie: Franciszek Baranowski, Franciszek Szklennik i Kazimierz Guziana. 

W związku z udziałem Towarzystwa w przygotowaniach publikacji o historii skockiej parafii, zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie posiadanych historycznych zdjęć związanych z historią parafii.

Uczestnicy walnego zebrania uchwalili plan działania na najbliższy rok oraz plan budżetowy.

  • 14 kwietnia zorganizowany zostanie spacer nordic walking z historią w tle do Antoniewa. Upamiętnione zostaną również ofiary Katynia.
  • W maju Towarzystwo organizuje wycieczkę do Opola i okolic tego miasta.
  • W czerwcu przewidziany jest udział w uroczystej liturgii z okazji 650.lecia parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach.
  • W tym samym miesiącu prawdopodobnie odbędą się drużynowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza.
  • W sierpniu zaplanowana jest wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie.
  • Kolejny spacer nordic walking śladami Adama Mickiewicza odbędzie się 16 września.
  • Realizowane będzie zadanie publiczne pn. „Przywracanie pamięci dawnym cmentarzom ewangelickim” Zadanie to kontynuowane będzie także w październiku.
  • W tym samym miesiącu odbędzie się „Wieczór pod gwiazdami”, czyli prelekcja i obserwacja nieba.
  • W listopadzie tradycyjnie obchodzony będzie Narodowe Święto Niepodległości.
  • W grudniu Towarzystwo uczestniczyć będzie w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz obchodach kolejnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.