Pierwszą niedzielę października członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej drugi rok z rzędu, dzięki dotacji z gminnego budżetu, spędzili na wspólnym obiedzie. Tym razem w niedawno otwartej restauracji „Moraś”. Był to czas miłego gwarzenia na przeróżne tematy. Najważniejszym jednak punktem tegorocznego spotkania było nadanie kolejnej osobie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa.  Wolą walnego zebrania otrzymał go prof. dr. hab. Janusz Marciniak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – autor pomnika upamiętniającego zniszczony kirkut w Skokach, którego odsłonięcie nastąpiło w 2018 roku.

Prof. Marciniak od 2006 roku prowadzi XII Pracownię Malarstwa. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2006-9 był dyrektorem Fundacji Signum. Prof. Marciniak jest twórcą Spotkań Sztuki i Działań Społecznych oraz Warsztatów Radości Życia. W drugiej połowie lat 90. współpracował z Deutsche Korczak Gesellschaft i prof. Erichem Dauzenrothem (Justus-Liebig-Universität Gießen).

 

 Profesor jest autorem wielu książek i kuratorem licznych wystaw a także laureatem nagród oraz stypendystą polskich i zagranicznych instytucji i fundacji. Do tej pory zrealizował ponad 50 projektów działań i wystaw indywidualnych i uczestniczył w 60 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Miejskiej Galerii Sztuki Arsenał w Poznaniu, Fundacji Signum i kolekcjach prywatnych.

Ze Skokami łączy prof. Janusza Marciniaka również wiele wspomnień związanych ze skockim pałacem, czyli Domem Plenerowym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Przyjeżdżał tu ze swoimi rodzicami na wakacje, a później również, jako student i wykładowca na plenery malarskie i rzeźbiarskie. Jednak, co zostało podkreślane w laudacji, najbardziej ważkim elementem jest pomnik na skockim kirkucie, który powstał dzięki inicjatywie burmistrza Tadeusza Kłosa przy wsparciu Rady Miejskiej Gminy Skoki. Wszystko to sprawiło, że dawni skoccy Żydzi wrócili do zbiorowej świadomości mieszkańców miasta, a Skoki pojawiły się na mapie miejsc pielęgnujących pamięć o polskich Żydach, w czym istotną rolę odgrywa również nasze organizacja. Teraz dodatkowym spoiwem stało się honorowe członkostwo profesora Marciniaka w TMMSiZS i zapewnienie o dalszej współpracy.

Zdjęcia: Krzysztof Migasiewicz, Adam Mroziński