logoPo raz kolejny w gminie Skoki rusza Bank Żywności. Realizatorem zadania jest jak dotychczas Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Żeby uzyskać pomoc, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzyma skierowanie do obioru paczki żywnościowej.

Pierwsze wydawanie żywności w Skokach odbyło się 5 grudnia w udostępnionych przez Franciszka Deminiaka pomieszczeniach przy ul. Okrężnej 25, za co serdecznie dziękujemy w imieniu podopiecznych Banku Żywności. Przy pracy wolontariuszom pomagali Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos i Sekretarz Gminy Blanka Gaździak.

Podczas trwającego do czerwca przyszłego roku programu pomocą zostanie objętych ponad 900 mieszkańców naszej gminy z ok 300 rodzin. Na jedną osobę podczas tego programu przypadnie ok 49 km żywności.