Po raz czternasty w Rościnnie (gm. Skoki) pod komendanturą druha Mariana Bodusa odbył się obóz szkoleniowo- wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych  Drużyn Pożarniczych w którym uczestniczyło pięćdziesięciu młodych druhów w tym 12 z naszej gminy.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznawali się z możliwościami sprzętu  specjalistycznego, doskonalili swoje umiejętności ratownicze, ponadto podczas zabawy uczyli się odpowiedzialnego zachowania na wodzie i sprawdzali umiejętności w strzelectwie sportowym. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka wspinaczki linowej. Tegoroczny obóz mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu OSP Mieścisko oraz  OSP Skoki a współorganizatorem obozu był w tym roku Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Mieścisku.

Wszystkim instruktorom oraz osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji- wszystkich obozów serdecznie dziękuję w szczególności Kostrzyńskiemu Stowarzyszeniu ” Dorośli – Dzieciom ”, na czele z Panem Antonim Czyżewskim oraz jego żoną Ireną.

Podczas obozu Komendant Marian Bodus uhonorowany został tytułem ,,Przyjaciel Dziecka ”- za okazaną wrażliwość i troskę oraz serdeczną pomoc udzieloną dzieciom i ich rodzinom. Towarzystwo przyjaciół dzieci, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu przyznało Komendantowi obozu odznakę ,, Przyjaciel Dziecka ”, którą wręczył Prezes Kostrzyńskiego Stowarzyszenia ,, Dorośli – Dzieciom ” Pan Antoni Czyżewski w otoczeniu swoich pracowników oraz kadry i uczestników obozu.