15 września 2007 roku kilka minut po godzinie 10:00 z Placu Powstańców Wlkp. w Skokach wystartował kolejny rowerowy rajd szlakami naszej Gminy. Na rozpoczęciu imprezy uczestników serdecznie powitał organizator Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos.

Tym razem uczestnicy w eskorcie radiowozu skierowali się w stronę Rakojad, gdzie odbiwszy z głównej drogi w lewo przejechali polnymi drogami do Roszkowa. Tutaj po krótkim postoju przy XIX –wiecznym pałacu uczestnicy udali się w kierunku Lechlinka. Na skrzyżowaniu rowerzyści odbili w lewo w stronę Lechlina przekraczając drogę wojewódzką 196.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali w tym miejscu skoccy policjanci. Z Lechlina kolumna rowerzystów udała się do Nowego Gościńca, a stąd nad jez. Czarne. Następnie ścieżką wijącą się nad malowniczym, stromym brzegiem jeziora przejechaliśmy na most znajdujący się na końcu jez. Budziszewskiego.
Tu podobnie jak nad jez. Czarnym uczestnicy mogli napawać się pięknymi widokami. Po przystanku ruszyliśmy na ostatni odcinek zmierzający do mety, którą zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Służby Więziennej w Grzybowie.

W rajdzie uczestniczyło około 35 osób, których nie przestraszyła kapryśna pogoda. Uczestnikom doskwierał silny wiatr, który sypał piaskiem w oczy, a przed Lechlinem rowerzystów spotkała prawdziwa burza piaskowa, lecz wszyscy szczęśliwie dotarli na metę.

Na mecie czekało ognisko z pieczeniem kiełbasek, ciepłe i zimne napoje oraz placek.
Dla urozmaicenia pobytu na mecie rajdu organizatorzy tym razem przygotowali konkursy sprawnościowe, w których triumfowali: Joanna Maćkowiak (rzut woreczkiem do celu), Lila Zamecka (jazda żółwia), Monika Lahmann (slalom rowerem pomiędzy pachołkami) i Anita Dudek (skok w dal z miejsca).
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza.
Nagrodę dla najstarszego uczestnika rajdu otrzymał Florian Kołodziejczak, a dla najmłodszego Adam Grzegorzek.

Za pomoc w przeprowadzeniu rajdu oraz za przygotowanie konkursów dziękujemy Ryszardowi Walerychowi z koła PTTK Poznań Nowe Miasto, oraz Andrzejowi Surdykowi ze skockiego koła PTTK.

Za zorganizowanie mety dziękujemy radnemu panu Ryszardowi Jasińskiemu, Sołtysowi Sołectwa Grzybowo panu Andrzejowi Zarankowi oraz koledze Krzysztofowi Mańce.
Dziękujemy też Komisariatowi Policji w Skokach za niezawodne czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.

W tym roku rowerzyści będą mieli jeszcze jedną okazja na wspólny wyjazd do Dąbrówki Kościelnej, ponieważ w dniu 7 października odbędzie się rajd rowerowy z okazji otwarcia CYSTERSKIEGO SZLAKU ROWEROWEGO „CSR”. Spotkanie chętnych na Rynku w Skokach w niedzielę 7 października o godzinie 11:30. Szczegóły na plakatach oraz na stronie www.gmina-skoki.pl.

Łukasz Ogórkiewicz