12 stycznia br. zostały ogłoszone wyniki w ogólnopolskim konkursie „Najlepsze Projekty” organizowanym przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce”. Celem konkursu jest promocja projektów wykorzystujących Fundusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym. Konkurs skierowany był do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i biznesu.

Przy wyborze „Najlepszych Projektów” brane były pod uwagę takie kryteria jak:
• Efektywność projektu
• Modelowość i innowacyjność projektu
• Współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu
• Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów polityk horyzontalnych – w szczególności ochrona środowiska
Wyniki konkursu ujęte były w podziale na województwa.

Drugie miejsce dla projektów w województwie wielkopolskim oraz ósme miejsce ex-equo wraz z innymi 5 projektami w rankingu ogólnopolskim w tym konkursie zajął projekt Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka otrzymując 80 z 100 punktów.

Na szczególną uwagę zasługuje informacja, iż projekt Związku został oceniony wyżej niż zwycięzcy konkursu z województw: zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego.

Głównymi nagrodami w konkursie była promocja projektów i tak zwycięzcy wojewódzcy zostaną zaprezentowani na ogólnopolskiej wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”, natomiast nasz projekt będzie promowany na portalu www.ekoprojekty.pl.

ZOBACZ TABELĘ Z WYNIKAMI

e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl