W czwartek, 4 kwietnia w sali lustrzanej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach odbyło się spotkanie zawodników, trenerów oraz władz i działaczy Klubu Sportowego Wełna Skoki z posłem na Sejm Jakubem Rutnickim w obecności Burmistrza Tadeusza Kłosa.

Spotkanie dotyczyło zagospodarowania terenu w Skokach w rejonie ulicy Parkowej pomiędzy nowobudowaną właśnie ścieżką rowerową, a drogą wojewódzką nr 196.

Co tam dokładnie ma być? O tym dyskutowali piłkarze, Burmistrz oraz nasz gość Jakub Rutnicki, który dzielił się swoimi doświadczeniami z realizacji podobnych projektów w innych częściach Wielkopolski. Warto tu przypomnieć, że pan Poseł to osoba bardzo mocno zaangażowana w rozwój infrastruktury i wszelkich działań związanych z upowszechnianiem sportu, sam zresztą przez całe życie jest także prywatnie związany m.in. z piłką nożną.

Pomysłów jest wiele: pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, pumptrack, miejsca rekreacji dla wszystkich grup wiekowych, czyli po prostu rodzinna strefa rekreacji.

Temat zagospodarowania tego terenu na cele sportowe rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czego potwierdzeniem jest podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Skoki a Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (Pracownią Projektowania Przestrzeni Publicznej).

Projekt będzie możliwy do realizacji po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej.

Koncepcja zagospodarowania terenu będzie uwzględniała wytyczne programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu, z którego chcemy uzyskać dofinansowanie.