33 stopnie w cieniu nie odstraszyły ok 100 włóczykijów, którzy wyruszyli na trasę II Festiwalu Nordic Walking z Doliną Wełny. Do wyboru były 3 trasy: 5, 10 i 20 km. 

Bazą imprezy była hala w Skokach, a głównym sponsorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” z Wągrowca.

Tak to pomyślano aby wszystkie grupy zeszły się na godzinę 13,  tam na skąpanych słońcem piechurów czekał chłodnik i placek.

Gościem imprezy był Janusz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Dolina Wełny, który rozlosował wśród uczestników gadżety sportowo-rekreacyjne, w tym 6 par profesjonalnych kijków do nordic walking.

Festiwal został sfinansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Galeria zdjęć z imprezy autorstwa Tomasza Szwajkowskiego: