Gmina Skoki, w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejpozyskała kolejny grant na zakup 32 szt. komputerów, które za pośrednictwem szkół podstawowych z terenu Gminy użyczone zostaną na czas epidemii 32 uczniom niemającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym (w tym 16 uczniom z ubogich  rodzin wielodzietnych).

Wartość dofinansowania: 91 200 zł

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”