30 kwietnia najmłodsi piłkarze Klubu Sportowego Wełna Skoki inaugurowali tegoroczne kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę”, które mają za zadanie propagowanie zdrowego stylu życia. Uczą też dokonywania właściwych wyborów, angażują rodziców, aby wspierali swoje dzieci w kształtowaniu właściwych postaw oraz twórczym działaniu na rzecz środowiska lokalnego.

Młodzi adepci piłki nożnej już wybrali swój zdrowy styl życia, który w głównej mierze opiera się na zasadzie aktywnego wypoczynku a także wzajemnej, zdrowej rywalizacji oraz współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

Imprezę uświetnili swoim przybyciem Burmistrz Miasta i Gminy Skoki p. Tadeusz Kłos , który życzył młodym piłkarzom wielu sukcesów w sportowych zmaganiach oraz Koordynator ds. Uzależnień p. Małgorzata Szpendowska – Wylegalska.

Pani Koordynator życzyła dzieciom i ich rodzinom dobrych pomysłów na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz dalszych, wspólnych inicjatyw na rzecz promocji idei kampanijnych.

Ze względu na fakt aktywnego włączenia się młodych ludzi w „Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę”, Pan Burmistrz i Pani Koordynator wręczyli młodym piłkarzom dresy, które mają służyć im podczas treningów oraz turniejów sportowych. Upominek ten wzbudził u dzieci dużą radość.

Wraz z całymi rodzinami, na boisku sportowym Orlik w Skokach, pod fachowym okiem trenerów klubu p. Arkadiusza Dereżyńskiego i p. Michała Szymasia, dzieci rozegrały pojedynki piłkarskie. Składy drużyn były różnorakie: mamy, ojcowie, dziadkowie i babcie grały razem z młodymi sportowcami. Nie wiadomo kto bardziej emocjonował się tymi rozgrywkami: dzieci czy ich rodzice, ale atmosfera była wspaniała. Zabawy było co niemiara, a rodzice często musieli kapitulować w walce z juniorami.

Dzieci uczestniczyły też w przygotowanych kampanijnych przedsięwzięciach plastycznych, a po zabawie można było poczęstować się ciastkiem i herbatką. Wszyscy opuszczali boisko Orlika zmęczeni, ale w świetnych humorach.

Składamy podziękowania za pomoc w zorganizowaniu imprezy i obecność na niej:

prezesowi klubu p. W. Szczepaniakowi , sekretarzowi klubu p. H. Jarzembowskiemu w szczególności zaś trenerom drużyny Orlików A. Dereżyńskiemu oraz Michałowi Szymasiowi za pomoc w sędziowaniu zaciekłych pojedynków.

Osobne podziękowania składamy wszystkim przybyłym rodzicom i dziadkom, którzy swoją obecnością uświetnili w/w imprezę i przyczynili się do tego, że była ona bardzo szczególna dla wszystkich dzieci.