16 listopada 2014r wybieraliśmy Burmistrza, Radę Miejską Gminy Skoki oraz radnych do Rady Powiatu Wągrowieckiego i radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

            WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

Woli wyborców poddał się Burmistrz VI kadencji Tadeusz Kłos, który funkcję tę pełnił również w latach 1990-1994 oraz w latach 2002-2010. Wobec tego, że kandydat nie miał kontrkandydatów wyborcy odpowiadali na pytania „TAK” lub „NIE”. W tak przeprowadzonych wyborach za Tadeuszem Kłosem opowiedziało się 1978 wyborców przy 669 głosów przeciwnych, tj.  74,72% ważnie oddanych głosów  i oznacza równocześnie, że Tadeusz Kłos został wybrany Burmistrzem na lata 2014 -2018.    

Uprawnionych do głosowania było 7108 wyborców – mieszkańców Miasta i Gminy spośród których głosowało 2753, którzy oddali łącznie 2647 głosów ważnych.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

W wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki w 15 okręgach wyborczych kandydowało łącznie 36 kandydatów,  z pośród których wyborcy mieli wyłonić 15 radnych. Jednak w związku z tym, że kandydaci w okręgach wyborczych numer 4, 6, 8 i 10 nie mieli kontrkandydatów, decyzją Miejskiej Komisji Wyborczej zyskali oni mandaty radnych bez przeprowadzenia głosowania.

Po zakończeniu prac Obwodowych Komisji Wyborczych Miejska Komisja Wyborcza ogłosiła, ze największe zaufanie wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zyskali i radnymi Rady Miejskiej  wybrani zostali:

– w okręgu wyborczym nr 1 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Szkole Podstawowej w Skokach) Nowak Wiesław – 80 głosów

– w okręgu wyborczym nr 2 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Szkole Podstawowej w Skokach) Kujawa Zbigniew – 127 głosów

– w okręgu wyborczym nr 3 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Kramer Alicja – 94 głosy

– w okręgu wyborczym nr 4 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Surdyk-Fertsch Wiesława – wybrana bez głosowania

– w okręgu wyborczym nr 5 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Deminiak Franciszek – 123 głosy

– w okręgu wyborczym nr 6 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Kaniewski Stanisław – wybrany bez głosowania

– w okręgu wyborczym nr 7 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Babrakowski Piotr – 74 głosy

– w okręgu wyborczym nr 8 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Kakulinie) Matuszak Aneta – wybrana bez głosowania

– w okręgu wyborczym nr 9 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Kakulinie) Kozłowska Maria – 63 głosy

w okręgu wyborczym nr 10 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Świetlicy Wiejskiej w Bliżycach) Witek Roman – bez głosowania

– w okręgu wyborczym nr 11 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Świetlicy Wiejskiej w Rejowcu) Dembiński Jerzy – 100 głosów

– w okręgu wyborczym nr 12 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Świetlicy Wiejskiej w Rejowcu) – Sommerfeld Arkadiusz – 91 głosów

– w okręgu wyborczym nr 13 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie) Janecko Stanisław – 100 głosów

– w okręgu wyborczym nr 14 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szkole Podstawowej w Lechlinie) Grabiński Paweł – 101 głosów

– w okręgu wyborczym nr 15 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szkole Podstawowej w Lechlinie) Sawińska Jolanta – 130 głosy.

WYBORY DO RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

W wyborach do Rady Powiatu Wągrowieckiego Miasto i Gmina Skoki wraz z Gminą Mieścisko stanowiło jeden okręg wyborczy nr 3, w którym wybierano 4 radnych, a łącznie o mandat radnego ubiegało się 32 kandydatów, w tym 20 mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.

Spośród tych kandydatów największe poparcie zyskali i radnymi Rady Powiatu Wągrowieckiego zostali mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki:

– kandydująca z Listy nr 1 – Komitet Wyborczy PSL Tyll Iwona – 180 głosów

– kandydujący z Listy nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP Owczarzak Grzegorz – 477 głosów

– kandydujący z Listy nr 15 – KW Samorządność Wągrowiecka 2000 Migasiewicz Krzysztof – 359 głosów i mieszkaniec Gminy Mieścisko:

– kandydujący z Listy nr 6 – KKW SLD Lewica Razem Synoracki Tadeusz – 753 głosy.

Kandydujący  z Listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem Stanisław Kida mimo, że uzyskał 334 głosy, ze względu  na sposób obliczania głosów nie uzyskał mandatu do Rady Powiatu.

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W okręgu  wyborczym nr 2 obejmującym powiaty: chodzieski,  czarnkowsko – trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski,  wągrowiecki i złotowski, wśród kilkudziesięciu  kandydatów do  Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego woli wyborców poddali się miedzy innymi  Skoczanie – dotychczasowi  radni  Sejmiku;

–  kandydujący  z Listy  nr 4  KW Platforma Obywatelska RP Jarosław Berendt,

–  kandydujący  z Listy Nr 6 KKW SLD Lewica Razem Stefan  Mikołajczak.

Według  Komunikatu  Wojewódzkiej  Komisji  Wyborczej  radnym  Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego  został ponownie Stefan Mikołajczak.