Cześć Ich pamięci!

Siedemdziesiąta rocznica tragedii katyńskiej a także tragiczna w skutkach katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem zgromadziły na mszy św. o godzinie 10.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Skokach mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy i w ten sposób chcieli oddać hołd Ofiarom Katynia.

Tradycyjną liturgię poprzedziły poruszające i głębokie w swej treści słowa ks. dziekana Karola Kaczora. Do wydarzeń tych nawiązał również w wymownym kazaniu o miłosierdziu Bożym ks. wikariusz Rafał Chmielewicz.

Po zakończonej Mszy św. sprawowanej w asyście ks. seniora Bronisława Sobkowiaka i ks. Krzysztofa Burwiela, przedstawiciele władz samorządowych – przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, burmistrz Tadeusz Kłos i przewodnicząc Rady MiG Skoki Zbigniew Kujawa oraz poczty sztandarowe, delegacje stowarzyszeń, organizacji i placówek oświatowych a także mieszkańcy naszego miasta i ich goście udali się na cmentarz parafialny.

Tutaj, przy tablicy upamiętniającej tragiczny los 11. zgładzonych przez NKWD ZSRR w roku 1940 żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z Ziemią Skocką, odśpiewano hymn narodowy, oddano hołd i złożono wiązanki kwiatów.

Zgromadzeni wysłuchali też kilku symbolicznych słów Krzysztofa Migasiewicza, reprezentującego Skocką Grupę „Katyń-Pamiętamy”, który powiedział m.in.: „Tragiczne wydarzenia sprzed kilkunastu godzin zmieniły wszystko. Zginęło dziewięćdziesięciu sześciu znakomitych Polaków. Zginął Prezydent Polski. Kolejny raz pod Katyniem zginęła polska elita. Katyń zebrał nowe żniwo a historia dopisała nową listę katyńską. Niech od dziś to miejsce, ta tablica-pomnik z urną, zawierającą ziemię z Katynia będzie wspomnieniem naszych Rodaków zamordowanych przed siedemdziesięcioma laty, jak i tych, którzy wczoraj właśnie tam zakończyli swe życie w służbie Ojczyzny i w służbie Prawdy.”

Iwona Migasiewicz

Na 70. rocznicę tragedi katyńskiej

W kwietniu w szczególny sposób wspominamy i oddajemy hołd Polakom pomordowanym przez NKWD ZSRR w 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Kalininie-Twerze. Najwyższe władze ZSRR-sprawca tej niewyobrażalnej, nieznanej w dziejach cywilizowanych narodów zbrodni -wyparły się , oskarżając o to hitlerowskie Niemcy. Cynizm owego kłamstwa zaprowadził oskarżenie aż na wokandę norymberskich sądów. Nasi sojusznicy dla doraźnych celów nabrali w tej sprawie wody w usta. Za ich przyzwoleniem kłamstwo żyło tyle lat…
„Zgładzono sprawiedliwość 
Prawdę i wolność zgładzono 
Zgładzono w smoleńskim lesie
Pod obcej nocy osłoną.”
Cały ten zbrodniczy, komunistyczny system oparty był na przemocy, a gdzie jest przemoc, tam jest kłamstwo. Na tych wartościach nic trwale nie można zbudować, więc runął ten moloch zbrodni ZSRR, ale do dziś jego spadkobiercy nie potrafią się zdobyć na ujawnienie całej prawdy. Została tylko pamięć rodaków dopominających się o tę prawdę:
„I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy
Pamięć nie dała się zgładzić
Nie chciała ulec przemocy.

I woła o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesie-
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie”.

Zapalając znicze pamięci pod tablicą pomnikiem z urną zawierającą ziemię z żołnierskich mogił z Katynia i Miednoje mamy głęboką nadzieję, że w końcu otworzą się w końcu rosyjskie archiwa i cała prawda ujrzy wreszcie światło dzienne.

Ziemio smoleńska, ziemio katyńska, ziemio tragiczna! Zgotowałaś nam nową, straszną tragedię. Siedemdziesiąt lat temu twoje wnętrze skryło tysiące Polaków-intelektualną elitę narodu. A 10 kwietnia 2010 roku na twoich polach, w tragicznej katastrofie, zginął Prezydent RP Lech Kaczyński i wielu wybitnych polityków, urzędników, duchownych oraz przedstawicieli rodzin katyńskich. Jak bardzo jesteś okrutna dla nas ziemio smoleńska.
Niech pamięć o Ofiarach tych tragicznych wydarzeń, tych sprzed 70. laty i tych najnowszych nie opuszcza naszych modlitw, domów, rozmów…
Cześć Ich pamięci!

Michał Kołpowski
Skocka Grupa „Katyń-Pamiętamy”