imgW rubryce „Z kart historii” – pokazujemy stare fotografie ukazujące ziemię skocką i jej dawnych mieszkańców. Równocześnie krótkim komentarzem staramy się przybliżyć okoliczności ich powstania, a tym samym przybliżyć czytelnikom niektóre momenty z życia ówczesnych Skoczan.

Na dzisiejszej fotografii wykonanej przed 1972 rokiem, widzimy grupę pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Skokach w trakcie postoju w drodze na połączoną ze zwiedzaniem i wypoczynkiem nad Bałtykiem kilkudniową wycieczkę.

Przy okazji prosimy zwrócić uwagę, że autobus „Gromady”, jednego z 2 najbardziej znanych wówczas Biur Podróży, nie zjeżdżając na pobocze stoi na swym pasie jazdy, a nasi wycieczkowicze pozując do aparatu fotografa nie rozglądają się z trwogą na boki, co świadczy, że czują się bezpiecznie na drodze, na której wówczas ruch pojazdów mówiąc oględnie był znikomy.

Naszych młodszych czytelników informujemy też, że Gminna Spółdzielnia zatrudniająca około 100 pracowników i będąca w zasadzie monopolistą w handlu, była wówczas jednym z największych zakładów pracy na terenie ówczesnego miasta i gromady Skoki, a prowadzona przez nią akcja socjalna pozwoliła wielu jej pracownikom i ich rodzinom po raz pierwszy zobaczyć morze i góry.