10 wrześnie zahuczało i zadudniło w Kakulinie

Nie była to dzięki Bogu ani trąba powietrzna, ani burza, lecz kolumny zespołu „Kwant”, który charytatywnie, głośno i skocznie przygrywał, aby rozbawić mieszkańców naszego sołectwa na zabawie pod hasłem „Pożegnanie Lata”.

Sołtys Marian Gruszka serdecznie dziękuje Prezesowi OSP Arkadiuszowi Słomińskiemu oraz pani radnej Anecie Matuszak za zakupienie napoi chłodzących, którymi gasiliśmy pragnienie podczas gorącej wrześniowej nocy.

Organizatorzy nisko się kłaniają paniom gospodyniom z Kakulina za przygotowanie wspaniałych słodkości, które wraz z kawą trafiły na nasze stoły. Gorące podziękowani należą się wszystkim uczestnikom zabawy za stworzenie wesołej atmosfery.


Akcja Sprzątania Świata

rscn8978-001Mieszkańcy Kakulina zjednoczyli swe siły i 24 września wyruszyli w teren aby po raz kolejny zbierać śmieci ze swojej pięknej okolicy. Aby dodać siły szlachetnej akcji „Sprzątania Świata” pan Andrzej Surdyk przebywający w naszej wsi na obozowisku z klasą III d pośpieszył wraz z gimnazistami aby nam pomóc. Razem oczyściliśmy przydrożne rowy z odpadów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.

Za wspaniałą akcję, za organizację, za udział wszystkim zaangażowanym mieszkańcom sołectwa oraz gimnazjalistom serdecznie dziękujemy.

Rada Sołecka