Przebudowa boisko sportowego na stadionie miejskim w Skokach

W dniu 30 listopada 2015 oddano do użytku przebudowane boisko sportowe na stadionie miejskim w Skokach przy ulicy Parkowej.

Przebudowane boisko do gry w piłkę nożną o powierzchni 1860m2 (30.0m x 620m) dzięki sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznej i sztucznemu oświetleniu pozwoli na prowadzenie zajęć sportowych niezależnie od pory dnia. Dzięki wykonanej przebudowie będzie można również bardziej racjonalnie wykorzystywać główną trawiastą płytę boiska, która dzięki mniej intensywnej eksploatacji będzie mogła lepiej regenerować się.

Dodatkowym atutem przebudowanego boiska jest jego pełne ogrodzenie z furtką i bramą, wykonane piłkochwyty h=6.0 oraz chodniki z kostki betonowej gr.6cm o powierzchni 344.18m2.

Inwestycja tak powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, na zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach”. Wartość całego zadania po przetargu wyniosła 582.629 zł, w tym dofinansowanie 291.300 zł.


 

Przebudowa nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Skokach

W dniu 22.12.2015 zakończono przebudowę nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Skokach. W ramach robót wykonano roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, murarskie, dekarskie i nawierzchniowe.

Roboty rozbiórkowe polegały na wyburzeniu przybudówki garażowej do istniejącego starego budynku gospodarczego, zdemontowaniu nawierzchni placu wewnętrznego z płytek chodnikowych oraz nawierzchni wjazdu z trylinki. Wyburzono stare obmurowania konstrukcji nieczynnych zsypów węglowych wraz z rozbiórką wylewki betonowej i usunięciu zasypki. Zburzono również płytę i nadziemna część ścian nieczynnego osadnika żelbetowego.

W ramach robót murarsko-tynkarskich i dekarskich wykonano mur ogrodzeniowy wraz z jego otynkowaniem. Otynkowano również istniejący budynek gospodarczy, na którym wymieniono pokrycia dachu z dachówki karpiówki. Dodatkowo wymurowano nowe murki z cegły klinkierowej zwieńczające ściany nieczynnych zsypów wraz z montażem metalowych barierek ochronnych l=9.0m, i nadmurowano istniejące naświetla piwniczne.

W ramach podstawowych robót nawierzchniowych wykonano ukształtowanie terenu, wybudowano pochylnię murowaną z cegły klinkierowej, podest apelowy wraz ze schodami zewnętrznymi oraz chodniki , dojścia i place o łącznej powierzchni z kostki betonowej gr.6cm – 959.00m2 wraz z obrzeżami 20x6cm l=30mb w tym 434.0m2 z kostki kolorowej i 525.0m2 z kostki szarej. Dodatkowo wykonano wjazd z kostki betonowej gr.8cm szarej na podbudowie betonowej gr.15cm o łącznej powierzchni 683.00m2

Godnym odnotowania jest fakt wykonania części nawierzchni placu wewnętrznego w formie „miasteczka ruchu” umożliwiającego przeprowadzenie zajęć praktycznych z przepisów ruchu drogowego. Uzyskana na tych zajęciach wiedza niewątpliwie przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji praktycznej dzieci w naszej gminie a tym samym do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

W ramach poprawy estetyki otoczenia i bezpieczeństwa uczniów, wykonano w miejscu zdewastowanych trawników nawierzchnię ze sztucznej trawy – 162,11m2, posadzono 10 sztuk żywotników „szmaragd” o wysokości 1.0m (Thuja „Smaragd”). Wykonano również ogrodzenie z przęseł z siatki wraz ze słupkami i furtką na nowej podmurówce z krawężników drogowych.

Na przebudowanym terenie zamontowano 10 sztuk ławek parkowych pojedynczych z oparciem oraz 20 sztuk ławek parkowych dwustronnych z oparciem. Na terenie zamontowanych zostały cztery komplety stojaków na rowery oraz kosze na śmieci.

Wartość zadania ze środków własnych samorządu wyniosła 284.440,10 zł


 

II etap modernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach

W dniu 2.11.2015 zakończono prace II etapu modernizacji nowej części Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach. Na powierzchni 167.46m2 wykonano roboty budowlano-instalacyjne w wyniku których zracjonalizowano program użytkowy tej części ośrodka. W efekcie zrealizowanej inwestycji całkowicie zmodernizowano poradnie pediatryczną i ginekologiczno-położniczą wraz z punktem pobrań laboratoryjnych. Dwa nowe gabinety pediatryczne wraz z oddzielnymi poczekalniami dla dzieci zdrowych oraz dla dzieci chorych pozwolą uniknąć wtórnych zakażeń i nowych zachorowań wśród dzieci naszej gminy. Dodatkowo uzyskano dodatkowy gabinet specjalistyczny oraz drugi gabinet specjalistyczny ginekologiczno-położniczy. Program użytkowy uzupełniają punkt szczepień, gabinet pielęgniarki środowiskowej, gabinet pielęgniarki pediatrycznej oraz punkt pobrań do analiz laboratoryjnych.

Wartość zadania ze środków własnych wyniosła 167.999,27 zł