Na początku września nad brzegiem jeziora Włókna w Potrzanowie powstała ścieżka edukacyjna o temacie „Woda i ryby”.

W skład ścieżki wchodzi 18 elementów są to m.in. brama, tablice edukacyjne, gry, ryba gigant, światowid, wiata edukacyjna, ławostoły.

Przedsięwzięcie pod nazwą „W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

Do głównych celów projektu „W zgodzie z naturą”- prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”  należą:
– ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów Natura 2000,
– podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ekologii,
– edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów ziemi, w tym korzystanie z OZE;
-zainteresowanie mieszkańców problemem gospodarki wodą, w tym w gospodarstwie domowym,
– edukacja w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki,
– uświadamianie mieszkańców na problemy wynikające ze zmian klimatu,
– ochrona klimatu w życiu codziennym,
– ochrona gatunków –  dendrologia, pszczoły, ryby, fauna i flora wody, itp.
– promowanie postaw ekologicznych.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Pracownia Plastyczna studio 22, Stefan Gawroński, PRZYROWO 22, 78 – 320 Połczyn – Zdrój na podstawie zawartej umowy 1/2019 z dnia 09.07.2019. Kwota dofinansowania z WRPO wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość zadania (oferta wykonawcy wraz z nadzorem inwestorskim): 111.048,10 zł
Dofinasowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: 69.437,84 zł
Ze środków Gminy Skoki (składka członkowska): 41.610,26 zł

Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania planuje w przyszłym roku tzw. działania miękkie, tj. artykuły prasowe, iventy  tematyczne w każdej z gmin np. Dzień Wody w Gminie Skoki, konferencje, konkursy przyrodnicze i fotograficzne, ulotki tematyczne itp. Koszty tych działań zostaną pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. 


W wyniku działań realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w najbliższym czasie,  nad jeziorem Włókna w Potrzanowie, powstanie również boisko do mini streetballa wraz z częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego.

Stowarzyszenie zrealizuje ten projekt w ramach zadania pn.: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury”, dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  

W ramach operacji wykonane zostaną:

  • Kosz do koszykówki
  • Piłkochwyt
  • Stół do tenisa
  • Ławki
  • nawierzchnia utwardzona w rejonie stołu do tenisa
  • nawierzchnia bezpieczna sportowa  w rejonie boiska
  • nasadzenia zieleni

W ramach zapytania ofertowego ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” inwestycję realizować będzie firma KNUZEN Zenon Przybylski, Gorzewo 2G, 62-291 Gołaszewo.

Wartość zadania (oferta wykonawcy wraz z nadzorem inwestorskim): 81.298,46 zł
Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach operacji własnych Stowarzyszenia: 33.333,00 zł
Środki własne LGR „7 Ryb” (składki członkowskie): 10.666,69
Ze środków Gminy Skoki (składka członkowska): 37.298,77 zł

Wizualizacja: