Software Asset Management (SAM) to najlepsze procedury branżowe, zawierające zestaw sprawdzonych procesów służących do zarządzania i optymalizacji zasobów informatycznych organizacji. Wdrożenie rozwiązania SAM zapewnia instytucją stabilny i wydajny system zarządzania, kontroli i ochrony zasobów oprogramowania w ramach organizacji przez cały cykl życia produktu, oraz gwarantuje zgodność klientów z wymaganiami odpowiednich umów Volume Licensing. (źródło: https://mspartner.microsoft.com/)

Urząd Miasta i Gminy w Skokach posiada wdrożony zbiór dobrych praktyk, łączących w sobie szereg procesów i procedur, których celem jest poprawa zarządzania i optymalizacji wykorzystania oprogramowania w instytucji. Prawidłowe zarządzanie posiadanymi licencjami oprogramowania pozwala ograniczyć koszty oraz maksymalizować korzyści wynikających z jego wykorzystania.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej uzyskał w dniu 26.06.2015 Certyfikat Software Asset Management (SAM).

Witold Bzdęga