to projekt budowy sieci dostępowej w ramach działania 2.8 “Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

Dzięki projektowi ŚWIATŁOWÓD DO DOMU w 18 powiatach w Wielkopolsce wybudowana zostanie sieć światłowodowa „ostatniej mili” czyli sięgająca do domu/mieszkania/firmy.

W ramach projektu przyłącza budowane są za darmo. Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych, źródło: http://swiatlowoddodomu.pl

Projekt realizowany jest ze środków Unijnych. Kryterium doboru miejscowość, w których powstanie infrastruktura ostatniej mili opierało się na obszarach wykluczonych cyfrowo. Na terenie Gminy Skoki projekt będzie realizowany w Skokach, Jabłkowie, Kakulinie, Pawłowie Skockim, Potrzanowie, Rakojadach i Rejowcu. Łącznie planowe jest podłączenie 870 gospodarstw domowych.

Witold Bzdęga

ulotka informacyjna:

ulotka