Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji wędkarzy w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Skokach. Mszą poprzedziło uroczyste przekazanie na ręce Prezesa Koła Pana Alojzego Pacholskiego sztandaru Koła PZW Skoki przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Sztandar ten powstał dzięki składkom wędkarzy, prywatnych sponsorów i Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Po mszy świętej na której nastąpiło poświęcenie sztandaru, wędkarze i zaproszeni goście zgromadzili się w sali Biblioteki Publicznej w Skokach, gdzie nastąpiła kolejna część obchodów Jubileuszu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki Pani Grażyna Szymkowiak, oraz Radni Rady Miejskiej Gminy Skoki. Starosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Józef Sulikowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Pan Krzysztof Migasiewicz. Na Sali byli obecni także delegaci Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu, a także Prezesi i przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół PZW. Oczywiście nie zabrakło na Sali wędkarzy członków Koła PZW Skoki.

Uroczyste obchody 50-lecie w Sali Biblioteki poprowadzili Prezes Koła Pan Alojzy Pacholski i Karolina Stefaniak pracownik Urzędu. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i przywitaniu zaproszonych gości przedstawiono długą i obszerną historie Koła od momentu jego powstania do czasu obecnego.

Obecny Zarząd Koła postanowił uhonorować zasłużonych działaczy Koła: Jana Szcześniak, Edmunda Bałażyka, Jana Babrakowskiego, Edmunda Twardowskiego oraz Andrzeja Ludzkowskiego, którym wręczono okolicznościowe pamiątki. Wręczenia dokonali Prezes Koła Pan Alojzy Pacholski i Wiceprezes Pan Wojciech Kłosowski.

Uhonorowany został także obecny Prezes Koła Pan Alojzy Pacholski przez członków Koła w dowód uznania za wkład w rozwój Koła PZW Skoki.

Nie obyło się bez wręczenia na ręce Prezesa Koła okolicznościowych pucharów i dyplomów z okazji 50-lecie przez liczne grono gości.

Całość Jubileuszu uświetnił występ artystyczny Małgosi Jarzembowskiej pod kierownictwem Mieczysława Jarzembowskiego.

Uroczystość zakończyło wzniesienie uroczystego toastu i pamiątkowe zdjęcia.