Wielu mieszkańcom naszej Gminy zależy na utrzymaniu wysokiej estetyki w swojej małej ojczyźnie, robią wszystko aby ich najbliższe otoczenie było zadbane i piękne. To z myślą o nich Burmistrz Miasta Skoki organizuje rokrocznie od ponad 10 lat konkurs pt. „Piękna i Zielona Gmina”.

 

Podobnie stało się i w tym roku, w dniach 15 i 16 czerwca komisja w składzie przewodnicząca Karolina Stefaniak, członkowie: Lilianna Bankiewicz, Stanisław Kida i Łukasz Ogórkiewicz przeprowadziła ocenę 26 zgłoszonych w tym roku do konkursu posesji. Komisja brała pod uwagę min.: stan techniczny budynku (elewację, pokrycie dachowe, opłotowanie itp.), małą architekturę (pergole, fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym otoczeniu działki, roślinność, estetykę.
Ocenie podlegało także wyposażenie posesji w pojemniki na odpady stałe, kompostownik, sposób postępowania z odpadami płynnymi.

 

Tradycyjnie dla uczestników konkursu pan Burmistrz Tadeusz Kłos zorganizował piknik aby podczas niego wręczyć wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody. W tym roku uroczystość ta miała miejsce na „ŁOWISKU U LESZKA” przy ul. Granicznej 2 w Skokach.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim za udział w konkursie, podkreślając niewątpliwy wkład uczestników w upiększenie wizerunku naszej gminy i zachęcił do uczestnictwa w konkursie Pięknej Zielonej Gminie w latach następnych.

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący uczestnicy:
1. Agnieszka Drewicz – Podraza z Lechlina
2. Grażyna i Stanisław Derpińscy z Budziszewic
3. Beata Sroczyńska z Potrzanowa

Pozostali uczestnicy wymienieni w przypadkowej kolejności:
Kazimiera i Stefan Wojciechowscy ze Skoków
Halina Pruss ze Skoków
Bożena Witkowska ze Skoków
Anna Rosin ze Skoków
Janina i Jacek Chudzińscy ze Skoków
Aniela Zawidzka ze Skoków
Wiesława Hauke z Potrzanowa
Krystyna Piotrowska ze Skoków
Teresa Janiak z Łosińca
Bogumiła Janiszewska ze Skoków
Janina Szumigała z Jabłkowa
Alicja Czernichowska ze Skoków
Małgorzata Napierała z Jabłkowa
Krystyna Stefańska z Grzybowa
Iwona Ziemowit – Ranke ze Skoków
Maria Pędzik ze Skoków
Irena Ślósarczyk ze Skoków
Grażyna Tokarska ze Skoków
Iwona Skorupa z Rejowca
Paweł Grabiński z Lechlina
Małgorzata Rogal ze Skoków
Jadwiga Załuska z Potrzanowa
Maria Dojs ze Stawian