Recyclable garbage consisting of glass, plastic, metal and paper.

Od 1 marca 2024 roku usługę odbioru odpadów z nieruchomości z terenu Gminy Skoki świadczyć będzie P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Michalska i Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach (62-085), ul. Rogozińska 12.

Gmina została przez firmę WSPÓLNOTA podzielona na 6 rejonów: