1000 wiosennych kwiatów trafiło do mieszkańców Gminy Skoki. Kolejna akcja o charakterze ekologiczno-edukacyjnym, organizowana pod hasłem „Wymień elektrośmieci na wiosenne kwiaty” cieszyła się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Skoków.

Pierwsi chętni do wzięcia udziału w akcji pojawili się chwilę po godz. 7:00. Dla przypomnienia, akcję zaplanowano w godz. od 9:00 do 12:00 lub do wyczerpania kwiatów.

Mieszkańcy mieli do wyboru kwiaty wiosenne – bratki o różnej kolorystyce. Z uwagi na duże zainteresowanie akcją, bratki rozeszły się migiem, mieszkańcy którzy przyjechali po godz.10.30, odjechali z pustymi rękami.

Na PSZOK przywożono: pralki, telewizory, lodówki, telefony, czajniki, mikrofalówki, kuchenki i inne eletrośmieci. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały pracownice Referatu Ochrony Środowiska – Aleksandra Frankowska i Agata Ruta.

Celem akcji jest zmniejszenie ilości niebezpiecznych odpadów wyrzucanych do pojemników na odpady zmieszane poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwie wyrzucane elektrośmieci mogą poważnie zanieczyścić środowisko. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego polega na oddzieleniu substancji niebezpiecznych i przetworzeniu elementów nadających się do recyklingu.

Już dzisiaj wiemy, że podobne akcje będziemy organizować w przyszłości. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wzięcie udziału w akcji. Dzięki wam gmina Skoki będzie czystsza.