Gmina Skoki w 2022 udzieliła dotacji finansowych dla służb mundurowych na łączną kwotę 30.500,00 zł.

  • Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
    Na podstawie zawartego porozumienia przekazano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach. Całość zadania wyniosła 20.122,80 zł.
  • Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
    Na podstawie zawartego porozumienia przekazano 5.000,00 zł na udział w zakupie uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego. Zakupiono 6 sztuk ubrań specjalnych oraz chwytak na psy.Całość zadania wyniosła 27.056,00 zł.  
  • Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.
    Na podstawie zawartej umowy przekazano 5.500,00 zł z przeznaczeniem na udział w zakupie uzbrojenia, sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego. Zakupiono: przewody hydrauliczne, wspornik progowy kątowy, ubranie ochronne specjalne. Całość zadania wyniosła 15.000,00. Kwota 9.500,00 zł została pozyskana przez OSP Skoki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ponadto w budżecie Gminy Skoki na ochronę przeciwpożarową w 2022 przeznaczono 192.696,31 zł (m.in. zakup paliwa, koszty eksploatacyjne- energia, gaz, woda, remonty, badania, ćwiczenia, przeglądy, ubezpieczenia, ekwiwalent i wynagrodzenia).