Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia wód deszczowych, podobnie jak w roku ubiegłym, cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy Skoki.

Przypominamy, że w ramach uzyskanego dofinansowania właściciel nieruchomości za kwotę 600 zł mógł zakupić fabrycznie nowe zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, o minimalnej pojemności 200l.

zbiornik na deszczówkę

Z dotacji łącznie zakupiono i zamontowano 31 zbiorników do gromadzenia deszczówki. Z pomocy skorzystało 10 mieszkańców Skoków oraz Potrzanowa, Sławy Wielkopolskiej, Rościnna, Dzwonowa Leśnego, Budziszewic, Wysokiej i Niedźwiedzin.

Wykonanie instalacji służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania poprawia małą retencję, właściwości mikroklimatu oraz przyczynia się do zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Kolejny nabór wniosków rusza 1 marca 2023 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XXV/214/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych.