Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów leśnych oraz gruntów pod nowe lasy w ramach założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości.

Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których jest las oraz może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Szczegółowe informacje (procedura, opis gruntów kwalifikujących się do nabycia przez Nadleśnictwo, opis dokumentacji niezbędnej do podjęcia pełnej procedury nabycia gruntów przez Nadleśnictwo) znajdują się w załączonym piśmie poniżej.

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej lub na piśmie.

Oferta powinna zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy – adres, telefon do kontaktu, ewentualnie – adres e-mail;
  2. opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
  3. wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
  4. zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  5. propozycję ceny.

Kontakt w sprawie: Nadleśnictwo Łopuchówko: e-mail: tobiasz.kedzierski@poznan.lasy.gov.pl, lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Durowo: mail: durowo@pila.lasy.gov.pl