Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w trybie nadzwyczajnym zwołano 41 sesję Rady Miejskiej Gminy Skoki 21 marca.

Sesje zwołano z uwagi na ubieganie Gminy Skoki o dofinansowanie zadania pn.: „Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”, konieczne było zabezpieczenie środków w budżecie gminy na to zadanie: 90.791 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:

  • 45.401 zł – wkład własny Gminy Skoki,
  • 45.390 zł – wnioskowana dotacja.

Radni podjęli tylko jedną uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022, która oprócz wcześniej wspominanych zmian objęła również zamiany w zakresie:

  • Zaplanowania wydatków 7.550 zł na zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach.
  • Zwiększenia o 17.031 zł wydatków planowanych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku na terenie stadionu sportowego w Skokach.
  • Wprowadzenia wydatków 50.000 zł na modernizację dwóch mieszkań komunalnych na ulicy Poznańskiej w Skokach.
  • Zwiększenia o 165.372 zł dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej w związku z uzyskaniem z Ministerstwa Finansów informacji o kwotach rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok.