Pod koniec listopada nastąpił końcowy odbiór inwestycji polegającej na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grzybowicach.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

 • wymieniono pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę,
 • ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm wraz z wykonaniem powłok elewacyjnych,
 • wymieniono trzy okna drewniane na nowe o konstrukcji PCV,
 • zamontowano 2 szt. klimatyzatorów z funkcją grzewczą o mocy 2,5 kW  każdy oraz
 • odnowiono powłoki malarskie w pomieszczeniu świetlicy.

Wartość zadania wyniosła 150 000,00 zł brutto. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków własnych Gminy Skoki.

W listopadzie przeprowadzona została również modernizacja budynku oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rejowcu.

Wykonano tam między innymi:

 • pomalowano ściany kuchni i sali,
 • zamontowano nowe drzwi do łazienki i kotłowni,
 • zamontowano pochłaniacz w kuchni,
 • dokonano rozbiórki kominów wolnostojących,
 • pokryto dach papą termozgrzewalną,
 • wykonano izolacje przeciwwilgociowe oraz obróbkę dachową kominów oraz
 • zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką, słupkami i obejmami, bramę oraz furtkę.

Wartość tej inwestycji wyniosła 39 032,71 zł brutto. To zadanie również w całości było finansowane ze środków własnych Gminy Skoki.