Mieszkańcy Potrzanowa spotkali się 6 września w świetlicy wiejskiej, aby wybrać sołtysa i członka rady sołeckiej.

Poprzedni sołtys oraz jeden z członków rady sołeckiej zrezygnowali ze swoich funkcji w zeszłym roku, jednak z uwagi na obostrzenia związaną z pandemią, wybory nie mogły zostać zorganizowane wcześniej.

W wyborach uzupełniających udział wzięło 108 mieszkańców Potrzanowa – była to najwyższa frekwencja od lat.

Mieszkańcy jako kandydatów na sołtysa zgłosili dwie osoby – Stanisława Janecko i Marcina Reszelskiego. W tajnym głosowaniu 64 osoby wybrały Marcina Reszelskiego, 40 głosów oddano na Stanisława Janecko, a 4 głosy były nieważne.

W głosowaniu na członka rady sołeckiej udział wzięło 58 osób. Jako kandydatów zgłoszono Huberta Studenta oraz Witolda Załuskiego. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych: Hubert Student35 i  Witold Załuski – 21.

Nowemu sołtysowi życzymy sukcesów, satysfakcji z pełnionej funkcji oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.

na zdjęciu poniżej Hubert Student – członek rady sołeckiej i Marcin Reszelski – sołtys.

Hubert Student – członek rady sołeckiej i Marcin Reszelski – sołtys

Poniżej zdjęcia z zebrania przedstawiają uczestniczących w nim mieszkańców, autor Weronika Saukens.