Od 4 maja br. (wtorek) od godziny 7.30 rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu naziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstawania.

Wnioskodawca może uzyskać dotację z budżetu gminy w wysokości 600,00zł brutto, jednak nie więcej niż 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z zakupem zbiornika do gromadzenia wód opadowych.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych zbiorników o minimalnej pojemności 200l, zakupionych po dacie zawarcia umowy z gminą.

Dotacja nie będzie udzielana dla inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Moja Woda” o którym pisaliśmy w artykule
https://www.gmina-skoki.pl/komunikat/165184-5000-zl-dla-osob-fizycznych-na-mala-retencje/).

Uwaga: Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane dla danej nieruchomości, a inwestycja może być dokonana tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

O kolejności udzielania dotacji decydować będzie data wpływu wniosków, które będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, określonych w budżecie gminy.

Informacja 61 8925 817

Dokumenty do pobrania: