W marcu Burmistrz Tadeusz Kłos uhonorował Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 17 par z terenu gminy Skoki, które w 2020 obchodziły Złote Gody, czyli jubileusz 50 rocznicy ślubu.

Historia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ma już 61 lat. Został ustanowiony ustawą z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.

Ten jedyny w swoim rodzaju medal ze splecionymi w środku różami, wręczany jest jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a wręczany przez przedstawicieli gmin w których mieszkają.

Z uwagi na nową rzeczywistość w której żyjemy od marca ubiegłego roku nie można było zorganizować wspólnej uroczystości dla wszystkich par. Dlatego też małżonkom medale wręczył osobiście Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz Julia Gizińska w ich domach.

Zdjęcia Karolina Stefaniak

Mieszkańcy Jabłkowa, Waldemar i Nina z d. Brażnik Nackowscywa

Ślubowali 3 stycznia 1970 roku w Moskwie. Pan Waldemar pracował w Zakładach im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, a pani Nina w Domu Książki w Poznaniu.

Mieszkańcy Glinna, Jan i Halina z d. Matuszak Kaczkowscy.

Ślubowali 10 października 1970 r. w Skokach. Pan Jan wykonywał zawód kierowcy, najpierw w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach, a następnie w Przedsiębiorstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Popowie Kościelnym, a pani Halina pracowała w prowadzonym przez to Przedsiębiorstwo przedszkolu w Glinnie. Państwo Kaczkowscy wychowali 2 córki i 3 synów oraz szczęśliwie doczekali się 6 wnuczek i 6 wnuczków oraz 1 prawnuczki i 2 prawnuczków.

Mieszkańcy Rakojad, Mirosław i Jadwiga z d. Maciejewska Guzkowie.

Ślubowali 24 października 1970 r. w Skokach. Pan Mirosław i pani Jadwiga zawodowo związali się z pracą w rolnictwie uspołecznionym – oboje pracowali w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rakojadach i w Lechlinie. Państwo Guzkowie wychowali córkę i syna i są szczęśliwymi dziadkami wnuczki i wnuczka oraz 3 prawnuczek.

Mieszkańcy Rościnna, Edmund i Maria z d. Dembińska Geblerowie.

Ślubowali 16 czerwca 1970 r. w Skokach . Pan Edmund życie zawodowe związał z pracą w Zakładach  HCP w Skokach, do których pani Maria przeszła też po pracy w Gminnej Służbie Rolnej. Państwo Geblerowie wychowali córkę i syna oraz cieszą się posiadaniem 2 wnuków oraz prawnuczki i prawnuczka.   

Mieszkańcy Skoków, Bogdan i Gabriela z d. Purczyńska Gajewscy.

Ślubowali 25 października 1970 roku w Margoninie. Państwo Gajewscy działalność zawodową związali z pracą w placówkach Polskich Kolei Państwowych.
Wychowali 2 córki i 2 synów i cieszą się z posiadania 1 wnuczki i 7 wnuczków.

Mieszkańcy Skoków Andrzej i Aurelia z d. Weber Ludzkowscy.

Ślubowali  12 września 1970 roku w Skokach. Małżonkowie pracą zawodową związali się z zakładami Polskich Kolei Państwowych w Wągrowcu. Wychowali córkę i 2 synów i są szczęśliwymi dziadkami 4 wnuczek i wnuczka.

Mieszkańcy Skoków, Stanisław i Danuta z d. Guzik Grzegorzewscy.

Ślubowali 12 września 1970 roku w Kiszkowie. Pan Stanisław pracował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo Montażowym TASKOMONT, a pani Danuta w Urzędzie Pocztowo Telekomunikacyjnym w Skokach. Państwo Grzegorzewscy wychowali córkę i 2 synów i są dumni z posiadania 4 wnuków.

Mieszkańcy Skoków Marian i Urszula z d. Koczorowska Orchowiczowie.

Ślubowali 13 czerwca 1970 roku w Skokach. Pan Marian pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skokach oraz w Rejonie Dróg Publicznych w Obornikach a pani Urszula w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach. Państwo Orchowiczowie wychowali 3 córki i syna i szczycą się posiadaniem 3 wnuczek i 3 wnuczków oraz 2 prawnuczków.

Mieszkańcy Łosińca Hieronim i Stanisława z d. Kłosińska Ćwiertniakowie.

Ślubowali 7 lutego 1970 r. w Skokach. Po ślubie prowadzili i nadal prowadzą indywidualne  gospodarstwo rolne. Wychowali 5 córek i 3 synów  i cieszą się z posiadania 7 wnuczek i 13 wnuczków oraz 3 prawnuczek i prawnuczka.

Mieszkańcy Potrzanowa Stefan i Halina z d. Handke Kubiakowie.

Ślubowali 29 marca 1970 roku w Jarocinie. Pan Kubiak swe życie związał z „Lasami Państwowymi”- pracował w Leśnictwach Nadleśnictw: Piaski, Antonin i Łopuchówko, a pani  Halina prowadziła dom i wychowywała dzieci. Państwo Kubiakowie wychowali córkę i  2 synów i  są dumni z posiadania 3 wnuczek i 2 wnuczków.

Mieszkańcy Potrzanowa Marian i Bronisława z d. Czepik Olejniczakowie.

Ślubowali 24 lipca 1970 roku w Poznaniu. Pan Marian pracował w Zakładach HCP w Poznaniu a pani Bronisława w Instytucie Turystyki Oddział w Poznaniu. Państwo Olejniczakowie wychowali 2 córki i syna i szczycą się posiadaniem 4 wnuczek i 2 wnuczków.

Mieszkańcy Potrzanowa Czesław i Czesława z d. Futro Kawczyńscy.

Ślubowali 7 listopada 1970 roku w Skokach. Pan Czesław pracował w Przedsiębiorstwie Handlu Chemikaliami „Chemia” w Poznaniu, a pani Czesława prowadziła indywidualne gospodarstwo rolne. Państwo Kawczyńscy wychowali córkę i syna i są dumni z posiadania wnuczki i 3 wnuczków.  

Mieszkańcy Sławicy Remigiusz i Małgorzata z d. Kamińska Florysiakowie.

Ślubowali 23 kwietnia 1970 roku w Poznaniu. Pan Remigiusz pracował w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a pani Małgorzata w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielonych w Poznaniu. Państwo Florysiakowie wychowali córkę i syna i  są szczęśliwymi dziadkami 2 wnuczek i 3 wnuczków.

Mieszkańcy Rejowca Bernard i Helena z d.Nowicka  Rozmiarkowie.

Ślubowali 24 października 1970 roku w Wągrowcu. Pan Bernard pracował w  Zakładach GOZAMET w Wągrowcu, a pani Helena w Bazie CPN w Rejowcu. Państwo Rozmiarkowie wychowali córkę i 2 synów i szczycą się posiadaniem 4 wnuczek i wnuczka.

Mieszkańcy Skoków Jerzy i Barbara z d. Michel Nowakowscy.

Ślubowali 14 listopada 1970 roku w Skokach. Pan Jerzy pracował w Zakładzie HCP w Skokach a pani Barbara zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu. Państwo Nowakowscy wychowali 2 córki i 2 synów i doczekali się 2 wnuczek i 3 wnuczków oraz prawnuczki i prawnuczka.

Mieszkańcy Potrzanowa Andrzej i Janina z d. Wybiera Kopydłowscy.

Ślubowali 18 kwietnia 1970 roku w Murowanej Goślinie. Pan Andrzej pracował w Zakładach CPN a pani Janina była nauczycielem i wychowawcą w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Państwo Kopydłowscy wychowali 2 synów i doczekali się 5 wnuczek i wnuczka.

Mieszkańcy Niedźwiedzin Kazimierz i Krystyna z d. Białożyńska Łęcowie.

Ślubowali 6 czerwca 1970 roku w Skokach. Pan Kazimierz pracował w Kółku Rolniczym w Bliżycach a następnie wraz z żoną Krystyną prowadził indywidualne gospodarstwo rolne w Niedźwiedzinach. Państwo Łęcowie wychowali córkę i 2 synów i cieszą się z posiadania 6 wnuczek oraz wnuczka i prawnuczka.