Na ulicy Polnej w Skokach kontynuowane są prace – I etap kanalizacji sanitarnej o długości 384m. W kolejnych latach planowane jest wykonanie na tym odcinku nawierzchni bitumicznej.

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w tym rejonie obejmuje swym zakresem łącznie budowę kolektorów o długości 2.1 km. Odprowadzenie ścieków nastąpi systemem grawitacyjnym w kierunku byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Topolowej. Wykonawcą zadania jest firma TK – INSTALBUD z miejscowości Wiatrowo za kwotę 137.563 zł. Prace potrwają do połowy grudnia br. W następnym roku planowana jest dalsza kontynuacja  budowy kanalizacji w tym rejonie.

Na terenie działek budowlanych w Rościnnie firma AQUANET Mieścisko sp. z o.o. buduje odcinek sieci wodociągowej o długości 471m. Budowany wodociąg pozwoli w dalszej kolejności wykonać  właścicielom przyległych posesji przyłącza wodociągowe do ok. 25 nieruchomości. Aby uzbroić cały teren działek budowlanych w infrastrukturę wodociągową należy wybudować w kolejnych latach 1,3 km wodociągu. Koszt realizowanego obecnie zadania to kwota 41.266 zł.

Na ulicy Kościuszki w Skokach nastąpi jeszcze w bieżącym roku rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej o kolejne 50m. Realizacja tego zadania umożliwi wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do 5 nieruchomości zlokalizowanych przy tej drodze. Prace ziemno – montażowe wykona firma TK INSTALACJE z Wiatrowa za kwotę 19.804,55 zł.

Osiem energooszczędnych opraw oświetleniowych LED doświetli pas drogowy w Rościnnie. Prace w terenie rozpoczną się na początku grudnia i potrwają do świąt. Wykonawcą zadania jest Zakład Elektroinstalacyjny z Mieściska. Koszt tego przedsięwzięcia został wyceniony w ofercie przetargowej na kwotę 66.658 zł.

Wszyscy wykonawcy budujący infrastrukturę zostali wybrani w drodze przeprowadzonych postępowań w formie przetargów nieograniczonych. O liczbie złożonych ofert i cen zaproponowanych przez poszczególnych wykonawców można zapoznać się szczegółowo na stronie internetowej gminy www.gmina-skoki.pl BIP w zakładce przetargi i zamówienia.