26 lipca 2020 w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie ksiądz Krzysztof Burwiel odprawił Dziękczynną Ofiarę Mszy Świętej, którą dziękował Bogu za 30 lat kapłaństwa. Obok Jubilata ceremonię mszalną sprawował proboszcz Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie ksiądz Sławomir Komorski, który też wygłosił okolicznościowe kazanie poświęcone służbie kapłańskiej i posłudze sprawowanej przez Jubilata.

Uczestnikami Mszy świętej, byli nie tylko jej stali „bywalcy” niedzielni, ale też licznie przybyli, chcący towarzyszyć w tym niecodziennym wydarzeniu Jubilata: krewni, przyjaciele i znajomi z rodzinnego Czempinia i z innych miejscowości oraz z Miasta i Gminy Skoki. Bo też w tym miejscu możemy śmiało powiedzieć, że żyjąc w skockiej społeczności od października 2002 roku – najpierw w Rościnnie, a następnie – po pożarze Domu Rekolekcyjnego, dzięki uprzejmości księdza proboszcza Karola Kaczora, na plebanii w Skokach –  ksiądz Krzysztof stał się jednym z nas i sprawdził się, zarówno jako kapłan, jak i „człowiek”. Tu służy pomocą w wypełnianiu zadań duszpasterskich  zarówno skockiej, jak i lechlinieckiej parafii. Min.: sprawuje Msze święte w Skokach i w Domu Rekolekcyjnym, z Sakramentem Świętym odwiedza chorych, towarzyszy w ostatniej drodze zmarłym, sprawuje opiekę duchowną nad osobami przynależnymi do Stowarzyszenia „Wesołe Misie” i odwiedza rodziny w ramach rocznych wizyt duszpasterskich. W życiu cywilnym i codziennym, jest też członkiem skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach i bierze czynny udział w jego przedsięwzięciach, a członkowie Związku uważają Go za swego kapelana.

Po ceremonii Mszalnej, w związku z obchodzonym Dniem Świętego Krzysztofa- Patrona Kierowców, a zarazem swego imiennika, Jubilat dokonał poświęcenia pojazdów. Następnie najbliżsi – rodzina oraz przyjaciele i życzliwi jej uczestnicy złożyli Mu życzenia, którym towarzyszyły bukiety kwiatów  oraz pamiątkowe i praktyczne upominki, a na zakończenie uroczystości Jubileuszowej wszyscy spotkali się na poczęstunku wydanym przez Jubilata.

Ps. Ksiądz Krzysztof Burwiel ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu i święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1990 r. z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby. Tak więc 30 rocznica święceń kapłańskich wypadła w dniu 24 maja br. Jednak z uwagi na wprowadzone w związku z epidemią koronowirusa ograniczenia, swą Mszę Dziękczynną i Spotkanie Jubileuszowe zdecydował się zorganizować po częściowej likwidacji ograniczeń i przy zachowaniu wymaganych restrykcji, w dniu 26 lipca 2020 r.